Tuesday 9th June 2020 at 7pm

Edward DeBono – Partner, together with Associates Daniel Buttigieg and Karl Micallef will be discussing this subject. Carl Grech will moderate the discussion.

  1. Leases pre 1st June 1995 regulated by Chapter 69 of the Laws of Malta and Act X of 2009
  2. Decontrolled leases of properties leased to Maltese Nationals as their ordinary residence pre 1st June 1995 as regulated by Chapter 158 of the Laws of Malta and leases emanating from temporary emphyteutic concession pre 21st June 1979 and post 22nd June 1979
  3. Agricultural leases regulated by Chapter 199 of the Laws of Malta done pre or post 1st June 1995
  4. Leases “possession and use” regulated by Chapter 573 of the laws of Malta

This Webinar will take place in Maltese. Questions both in Maltese and English, will be accepted from participants.

This Webinar will also be streamed live on Facebook.

To register please click here

——————-

Fenech & Fenech Webinars: Inkwilin fadallu protezzjoni taħt il-liġijiet tal-kera?

It-Tlieta, 9 ta’ Ġunju 2020 fis-7pm

 Edward Debono – Partner u l-avukati Daniel Buttigieg u Karl Micallef se jiddiskutu dan is-suġġett. Jimmodera d-diskussjoni Carl Grech.

  1. Kirjiet li saru qabel l-1 ta’ Ġunju 1995 u li huma regolati bil-Kap. 69 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-Att X tal-2009
  2. Kirjiet dekontrollati mikrija lir-residenti Maltin bħala r-residenza ordinarja tagħhom qabel l-1 ta’ Ġunju 1995 kif regolati bil-Kap. 158 tal-Ligijiet ta’ Malta u kirjiet naxxenti minn konċessjoni emfitewtika temporanja li ġiet ppublikata kemm qabel u wara it-22 ta’ Ġunju 1979
  3. Kirjiet Agrikoli regolati bil-Kap. 199 tal-Liġijiet ta’ Malta, kemm jekk saru qabel jew wara l-1 ta’ Ġunju 1995
  4. Kirjiet ‘pussess u użu’ regolati bil-Kap. 573 tal-Liġijiet ta’ Malta

Dan il-Webinar ser ikun bil-Malti u se jiġu milqugħa mistoqsijiet minn min jipparteċipa, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Dan il-Webinar ser jiġi mxandar wkoll live fuq Facebook.

Biex tirreġistra agħfas hawn.